ירושות וצוואות

באופן טבעי, מרביתנו נמנעים מלחשוב על היום שאחרי...

ברם, חשוב לדעת, כי באפשרותינו לקבוע מה יעשה ברכושינו לאחר פטירתנו באמצעות עריכת צוואה בה יפורט רצוננו האחרון!!!

במצב בו לא נערכת צוואה, קובע חוק הירושה עבורינו כיצד יחולק הרכוש. כך למשל, כאשר לאדם אישה וילדים האישה יורשת מחצית מן הרכוש (בנוסף למטלטלין ולמכונית של בני הזוג) והילדים יורשים את המחצית האחרת בחלקים שווים. 

במקרים רבים הכללים שנקבעו בחוק הירושה משקפים ממילא את רצונו של האדם ואז אין כל צורך בעריכת צוואה.

אך מה יקרה למשל במקרה בו היחסים בין הבעל לאישה מעורערים ומי מבני הזוג מבקש לנשל את בן הזוג האחר מן הירושה? ו/או כשהמוריש מבקש לחלק את רכושו בין ילדיו שלא בחלקים שווי
ם? ו/או במצב בו המוריש מעוניין להוריש נכס מסויים לאחד מיורשיו על פי דין או למי שאינו יורש על פי דין? ו/או כאשר המוריש מבקש לקבוע מי יזכה ברכושו לאחר פטירת יורשו או במידה ויורשו לא יהא בחיים בעת פטירת המוריש?

מובן, כי במקרים אלו ובמקרים רבים אחרים, יש צורך לערוך צוואה!!!

שימו לב: בכדי שצוואה תהא תקפה, עליה לעמוד בכללים שנקבעו בחוק, הן מבחינה צורנית והן מבחינה מהותית.

לפיכך, מומלץ לערוך צוואה אצל עורך דין!

שנזכה כולנו לאריכות ימים ושנים!!!
 
 
 
 
.